Presentació

Les associacions de famílies conegudes com a AFA o AMPA, són una part important del funcionament del centre, ja que suposen una de les vies mitjançant la qual les famílies participen en el desenvolupament de les activitats dels centres escolars.

Com han evolucionat les AFAS/AMPAS als centres escolars?

Darrerament veiem que cada cop més famílies s’incorporen a aquestes associacions i s’impliquen de forma molt activa en les seves activitats i objectius. Per això, podem dir que hi ha una evolució positiva tant en el nombre de membres que pertanyen a aquestes associacions com en les seves accions, que les podríem classificar d’acord a:

  • Informatives: les AFAS i AMPAS estableixen vies d’informació entre el propi centre i les famílies, utilitzant tots els recursos necessaris, i estem observant una predilecció per les noves tecnologies per crear un canal comunicatiu eficaç. La informació que es proporciona és relativa a la organització, legislació, instruccions de com es desenvolupa el curs, funcionament del Consell Escolar, activitats…
  • Formatives: una altra de les funcions principals de l’Associació és la de formar a les famílies en els criteris educatius, l’evolució dels seus fills i els projectes que es desenvolupen tant al centre com al llarg de l’etapa educativa en general. És a dir, que l’AFA intenta involucrar els pares i maresen totes les vessants relacionades amb l’educació dels alumnes.
  • De representació: aquesta funció pot tenir lloc:
    • Al Consell Escolar del centre (l’òrgan de participació i gestió del centre).
    • Mitjançant reunions amb la direcció del centre.

Qui som – Què fem

L’AFA Utmar és l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Utmar.

L’objectiu principal és la cooperació de les famílies en les activitats educatives i totes aquelles complementàries que es duguin a terme al centre educatiu.

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Susasa Arancon<br

Vicepresidenta:  Melany Ortega
Secretaria: Sandra Rubio
Tresorera: Lorena Hernández

VOCALS
Montserrat Paz

ESTATUTS
Pots descarregar-te els estatuts clicant al següent enllaç:

Estatuts AFA UTMAR